Forlag: Leser søker bok
Forfatter: Veronica Salinas
Illustratør: Nina Barnes


En håndbok i formidling for Leser søker bok