Leser søker bok, 10 års jubileum!

17. juni feiret Leser søker bok 10 år med fest og fagdag på Litteraturhuset.
Jeg var Konferansier! Vi hadde en fantastisk dag med forfattere, illustratører,
Bibliotekarer og mange andre fra Bokbransjen!!!

 

Foto: Britt Myhrvold/ Leser Søker Bok

 

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.