Veronica Salinas


Hjemsted: Oslo

Utdanning: Teater Høyskolen i Buenos Aires, Argentina.

Portugisisk språk i FUNCEB, Buenos Aires, Argentina.

Forfatterutdanning på NBI ( Norsk barnebokinstitutt)

Bachelor i spansk og portugisisk litteratur på Universitet i Oslo.

Master i spanskspråklig litteratur på universitetet i Oslo.

(Under arbeid:”Markører av interkulturalitet i lyrikken

til Maria Teresa Andruetto sett fra et dekolonialt perspektiv”)

 

Språk: spansk, portugisisk og norsk.

 

Yrke: Frilans skuespiller, forfatter, dramatiker og forteller.
Rådgiver og formidler i Leser søker bok siden 2013.

Priser/Stipender

2018: Norske Barne- og Uungdomsbokforfatteres arbeidsstipend

2017: 
Bokhandelens barne- og ungdomspris for romanen “OG”

2017: Statens kunstnerstipend, arbeidsstipend

2017:
Nominert til Kulturdepartementets barne- og ungdomslitteraturpris med romanen “OG”

2016: Kritikerprisen for «Vidas Extremas»

2016:
Heddaprisen for «Vidas Extremas»

Særlig kunstnerisk innsats. Beaivvás Sámi Nasunálateáhter

2016:
Ordknappen 2016 for boka “Sulten”

2013: Aspirantordningen tildelt av Norsk Kulturråd. Leser søker bok

2011: Statens kunstnerstipend, arbeidsstipend for unge kunstnere

2011: Stipend fra Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
til faglitterære forfattere med innvandrebakgrunn

2009: Stipend fra Fritt Ord for to årig forfatterutdanning på Norsk Barnebokinstitutt

2008: ble én av tre vinnere av ”Nye Scene Tekster” for monologen ”Ident Og Itet”
Prosjektet ble initiert av Sekretariatet for Mangfoldsåret i samarbeid
med Det Åpne Teater, Nordic Black Theatre, Oslo Nye Teater,
NRK radioteatret, Riksteatret, Det Norske Teater og Nationaltheatret.

 

1994: 2.premie (prosa) ved Certamen literario. Secretaria de gobierno Subsecretaria

de cultura y educacion. Buenos Aires. Argentina

 

1994: 1.premie (lyrikk) ved Certamen Literario. Secretaria de gobierno Subsecretaria

de cultura y educacion. Buenos Aires. Argentina