Skuespiller: Elisabeth Helland Larsen og Veronica Salinas
Musiker: Elisabeth Helland Larsen
Forteller: Veronica Salinas og Elisabeth Helland Larsen
Kostyme: Bianca de Laurentis Cardoso
Produsent: Elisabeth Helland Larsen og Veronica Salinas
Foto: Frederic Boudin
Plakat Design: Lucia Nies

Interaktiv forestillinger og workshops for barn og unge.


«Lek er en magisk inngang til lesing og skriving «

Ord i bevegelse står på tre ben. Et av dem inneholder interaktive verksted for barn og unge hvor vi ved hjelp av scenekunstverktøy stimulerer til å skrive og lese. Vi utfører verkstedene på barneskoler og asylmottak.

Det andre benet er innsamling av tekster fra barn og unge. Som i en videre utvikling av prosjektet kan gjøres om til dramatikk eller komme ut i bokform.

Det tredje benet vil vi sette i bibliotekene hvor vi i en forestilling ved hjelp av publikum setter ord i bevegelse.

Ord i bevegelse gjennomføres gjennom to figurer: Alfa og Omega.

De to figurene er en slags blanding av klovner, fortellere, forfattere og skuespillere. Alle verktøy vi bruker kommer fra disse uttrykkene.

Alt arbeid er basert på improvisasjon: gjennom lek kommer vi til bokstaver, og derfra til en historie. Vi bruker musikk og to fugle-dukker også.

Forestillingen varer i ca førti minutter, den interaktive workshopen på skolene og asylene bruker vi fra tre til fire timer.

Responsen fra barna og lærerne har vært utelukkende meget positive.

Det er magisk at vi ved hjelp av lek, dans, hopping, synging, spilling, laging av bokstaver med kroppen, til slutt kommer frem til en historie.

Vi kommer frem til noe sammen/kollektivt.

Bloggen til prosjektet er: http://ordibevegelse.blogspot.com/